Privacy

 

Privacy

Privacybepalingen
Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij verantwoordelijk omgaan met uw persoonsgegevens. Daarom willen wij u erover informeren dat uw persoonsgegevens in geautomatiseerde bestanden worden opgeslagen en met inachtneming van de geldende nationale en Europese privacyvoorschriften, worden verwerkt en gebruikt voor het uitvoeren van uw order. Uw bestanden worden door ons uitsluitend opgeslagen en voor reclamedoeleinden binnen ons bedrijf verwerkt, als u daar uitdrukkelijk uw toestemming voor hebt gegeven. Hiervoor hebt u op alle pagina’s van onze website waarop persoonsgegevens worden opgevraagd, de mogelijkheid uw toestemming te geven. U kunt uw toestemming later altijd weer intrekken door middel van een e-mail of per post. In het algemeen vraagt het concern Melitta geen persoonsgegevens om de website te kunnen gebruiken. Dit betekent dat de website zonder afzonderlijke registratie kan worden bezocht.

Prijsvragen, nieuwsbrief, contact
Voor het deelnemen aan een prijsvraag, abonneren op de nieuwsbrief of ontvangen van materiaal en monsters per post, is het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens deels onvermijdelijk. Het concern Melitta verzamelt alleen die gegevens, die voor de verdere behandeling ook echt noodzakelijk zijn. Verder wijzen wij erop dat uw gegevens, indien u ons geen toestemming hebt gegeven om uw gegevens voor reclamedoeleinden op te slaan, uitsluitend worden gebruikt voor het specifieke doel waarvoor ze werden gevraagd; bijv. bij deelname aan een prijsvraag, worden ze uitsluitend opgeslagen voor het bepalen van de winnaar van deze prijsvraag, daarna worden ze onmiddellijk verwijderd.

Geen doorgave aan derden
Het concern Melitta verzekert u een discrete omgang met uw gegevens. Deze worden nooit aan derden doorgegeven, bijv. verkocht, verhuurd, uitgewisseld of op een andere manier ter beschikking gesteld.

Downloaden
Het downloaden van programma’s gebeurt op eigen risico. Het concern Melitta stelt zich niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de installatie en/of het gebruik van software uit het downloadgedeelte, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Ondanks het gebruik van actuele virusscanners is een aansprakelijkheid voor schade en hinder door computervirussen in het kader van de wettelijke regelingen uitgesloten.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die het gebruik van ons online aanbod vergemakkelijken. Onze cookies bevatten geen persoonsgebonden informatie, zodat uw privésfeer beschermd blijft. Ze bevatten niet uw e-mailadres en vertellen ons ook niet waar u zich bevindt. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt de instelling van uw browser echter aanpassen, om dit te vermijden.

Informatierecht
U hebt het recht te allen tijde informatie te krijgen over de over uw persoon opgeslagen gegevens, inclusief de herkomst en ontvanger van uw gegevens alsmede het doel van de gegevensverwerking. Uw desbetreffende aanvraag kunt u per brief of e-mail naar het in het impressum vermelde adres sturen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogenoemde ‘cookies’, dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval de IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de exploitant van de website nog andere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht. U kunt het opslaan van cookies verhinderen via een desbetreffende instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u het doorsturen van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code ‘gat._anonymizeIp();’ werd uitgebreid, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen vindt u onder http://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. onder https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.